запазен

гл. - скрит, прикрит, прикътан, потаен
гл. - цял, цялостен, целеничък, непокътнат, непобутнат, неприкосновен, жив, здрав, недокоснат, оцелял, ненакърнен, жив и здрав, здрав и читав, читав
гл. - охранен, охранителен, запретен, забранен, заварден
гл. - зает, ангажиран, резервиран, окупиран
гл. - спестен, икономисан, отделен
гл. - още млад, неостарял
гл. - морален, нравствен
гл. - невредим, в безопасност, спасен, избавен
гл. - неизносен, неизтъркан, свеж, оригинален

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • в безопасност — словосъч. невредим, здрав, запазен, спасен, избавен …   Български синонимен речник

  • гарантиран — гл. обезпечен, осигурен, застрахован гл. запазен, сигурен гл. заверен, удостоверен, проверен, разрешен, официално одобрен …   Български синонимен речник

  • девствен — прил. целомъдрен прил. чист, непорочен, непокварен, неопетнен, нравствен, невинен прил. запазен, непокътнат, незасегнат прил. неопитен, неизпитан, нов, пръв прил. първобитен, предисторически, прастар, вековен прил. недоко …   Български синонимен речник

  • забранен — прил. запретен, непозволен, неразрешен, недопустим, наказуем прил. заварден, запазен, недостъпен, охраняем, охранителен …   Български синонимен речник

  • заварден — гл. предпазен, предварден, защитен, запазен, заграден, охранен гл. запретен, забранен гл. ангажиран, зает …   Български синонимен речник

  • зает — прил. завзет, окупиран, заграбен прил. запазен, ангажиран, резервиран прил. заимствуван, взет, копиран прил. претрупан, претоварен, натоварен, заангажиран прил. замислен, загрижен, улисан, унесен, вдълбочен прил. заинтере …   Български синонимен речник

  • запретен — гл. забранен, непозволен гл. запазен, заварден, недостъпен …   Български синонимен речник

  • защитен — прил. предпазен, предпазителен, отбранителен прил. запазен, заварден, сигурен, в безопасност, неуязвим прил. извиняващ се, оправдаващ се, примирителен прил. покровителствен, протекционен прил. безопасен прил. уединен, отш …   Български синонимен речник

  • здрав — прил. як, крепък, силен, държелив, издръжлив, устойчив, непоколебим, жизнеспособен прил. запазен, невредим, неповреден, незасегнат, ненакърнен, непокътнат, ненакърним, недокоснат, цял, читав прил. солиден, твърд, набит, траен, плътен, стабилен,… …   Български синонимен речник

  • избавен — гл. невредим, здрав, в безопасност, запазен, спасен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.